United States / Advertising forum / Post free casting notices, Movie Auditions / Create A Free Actress/Model Profile Ad
 
Post# A641817

Biên soạn nội dung Profile như thế nào là chuyên nghiệp (Vik)

Posted on: Tuesday, 14 November, 2017  18:37
Updated On: Tuesday, 27 February, 2018  16:36
Expires On: Monday, 10 August, 2020  19:37
Reply to: (Not Shown)
Cuốn Profile là một ấn phẩn vô cùng quan trọng với doanh nghiệp.
Nó không chỉ chứng minh tính chất chuyên nghiệp của bạn, mà còn là cuốn cẩm nang vàng, một phương tiện quảng cáo hiệu quả khi tiếp cạn khách hàng của bạn.

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

146 hits